IPUINAK LANTZEKO PROPOSAMEN DIDAKTIKOA

Jarduera hauekin hasi aurretik, garrantzitsua da ipuinen hautaketa on bat egitea, horretarako hainbat irizpide erabiliz. Gure webgunean esaterako, gaiaren, idatzitako moduaren, egituraren eta ilustrazioen arabera hautatzen ditugu ipuinak.

Behin ipuina hautatuta, hainbat modu egon daitezke ipuin horiek erabiltzeko. Jarraian, horretarako dauden modu desberdinak azalduko ditugu. Hauek praktikan jartzerakoan, kontuan hartu beharko dira haurraren (adina, gaitasunak, zaletasunak...), taldearen eta espazioaren ezaugarriak.

· Ahozgorako irakurketa.

Lehen proposamena helduak haurrari ipuina ahozgora irakurtzearena da. Album ilustratuei dagokienez, ilustrazioak ipuina kontatu bitartean erakustea da egokiena, gehienetan, istorioari balioa eransten baitiote.

· Antzezpena.

Bigarren proposamen honetan ere, helduak haurrari ipuina kontatzea da helburua, baina antzezpen txiki bat eginez. Horretarako, helduak mozorroak (peluka, txapela bat, kapa bat...), objektuak (bastoi bat, saskia, platerak...) erabil ditzake. Horregatik, ez da beharrezkoa albumaren irudiak erakustea antzezten ari garen bitartean. Ipuina antzezterakoan, pertsonaia bakoitzari mugimendu eta ahots tonu berezi bat ematea komeni da, haurra istorioan errazago sar dadin.

Kontakizunaren antzezleak haurrak izatea nahi badugu, bi aukera desberdin proposat ditzakegu: bata, pertsonaiak banatu eta ipuina istorioa kontatzen ari den bitartean, haurrek pertsonaiak irudikatzea gorputz adierazpenaren eta mozorroaren bidez. Bestea, irakaslea ipuinaren narratzaile izatea eta elkarrizketa guztiak haurren artean irudikatzea, bai ahoz, baita gorputz adierazpenaren bidez ere.

· Txotxongiloak.

Hirugarren proposamen ipuina txotxongiloen bidez antzeztearena da. Kasu honetan, ipuina ahozgora kontatu bitartean, behatzen bidez mugi daitezkeen txotxongilo batzuk erabiliko dira (etxean eginak edo erosiak). Ipuina modu honetan kontatzerakoan, haurrei marrazkiak erakutsi dakizkieke, baita irudirik gabe kontatu ere, norberaren arabera.

Kontakizuna antzezten dutenak haurrak izatea nahi badugu, haur bakoitzari pertsonaia bat -beraz, txotxongilo bat- eman eta istorioa helduok kontatzea da modurik sinpleena. Zailtasuna handitu nahi badugu, haur bakoitzari bere pertsonaiaren elkarrizketa zatiak esateko eska geniezaioke.

· Narrazio gaitasunaren garapena

Laugarren proposamen hau haurren narrazio gaitasuna garatzea da helburua. Horretarako, gurasoak ipuina haurrari ahozgora kontatu ondoren, haurraren txanda izango da. Haurrak bere erara kontatu beharko du helduak kontatu dion ipuina. Haurra istorioa kontatzeko gai ez bada edo hasteko zailtasunak baldin baditu, modu hauetan lagun genietzaioke: marrazkiak erakutsiz, ipuinaren hasiera geuk kontatuz (lehen orriak), esaldien hasierak geuk eginez edota galderen bidez (zer egin du hemen protagonistak?, Non dago protagonista?...). Mota hauetako kontakizunak egitera bultzatuz, haurrak bere gaitasun narratiboa garatu ahal izango du.


PROPUESTA DIDÁCTICA PARA TRABAJAR CUENTOS

Antes de empezar con éstas actividades, es necesario hacer una buena elección de cuentos, utilizando para ello distintos criterios. Nuestra elección se ha basado en el tema, la estructura y las ilustraciones.

Después de hacer la elección, hay diferentes formas de dar utilidad a estos cuentos. A continuación, explicaremos algunas para llevarlas a cabo. Al poner en práctica estas actividades, habrá que tener en cuenta las características del niño (edad, capacidades, aficiones...), del grupo y del espacio.

Lectura en voz alta.

El adulto leerá al niño el cuento en voz alta. En cuanto a las ilustraciones, se recomienda enseñar dichas ilustraciones mientras se lee el cuento, ya que complementan la narración.

Teatro.

El adulto leerá el cuento al niño, pero en ésta ocasión realizando una pequeña representación teatral. Para ello, el adulto podrá utilizar disfraces (pelucas, gorros, capas...) y objetos (bastón, platos, una cesta...). Por ello, no es necesario enseñar las ilustraciones mientras leemos el cuento. Al hacer la representación teatral, para que el niño se adentre en la historia y pueda comprenderla mejor, recomendamos diferenciar cada personaje del cuento a través de diferentes movimientos o tonos de voz.

Si queremos que los niños realicen dicha representación teatral, proponemos dos maneras diferentes para ello: por una parte, que el niño represente algún personaje del cuento a través de la expresión corporal y utilizando disfraces mientras que el adulto lee el texto. Y, por otra parte, que incluso los diálogos sean representados por los niños. El adulto, en este caso, será el narrador de la historia.

Marionetas

Se representará el cuento a través de marionetas. En este caso, mientras leemos el cuento en voz alta, se utilizarán marionetas de dedos (hechas en casa o compradas). Al contar de este modo el cuento, se les pueden enseñar las ilustraciones o también contarlo sin enseñar. Esto será elección de cada uno.

Si queremos que sean los niños los que representen el cuento, se les asignará un personaje -una marioneta- a cada niño. Si queremos hacerlo de forma simple, el adulto leerá el cuento mientras que los niños utilicen las marionetas para representar los personajes. En cambio, si queremos darle mayor dificultad, cada niño tendrá que representar los diálogos asignados a su personaje mientras utiliza las marionetas.

Desarrollo de la capacidad narrativa

Ésta última propuesta tiene como finalidad el desarrollo de la capacidad narrativa. Para ello, después de que un adulto le cuente al niño el cuento en voz alta, será el turno del niño. El niño tendrá que contar a su manera el cuento que ha escuchado. Si el niño no es capaz de narrar el cuento, o tiene dificultades para empezar, el adulto le podrá ayudar de las siguientes maneras: enseñándole las ilustraciones, contándole el principio del cuento (las primeras hojas), que el adulto empiece la frase o que realice preguntas (¿Qué ha hecho aquí el protagonista?, ¿Dónde está el protagonista? ...).