PROPOSAMEN EZBERDIN BAT/ UNA PROPUESTA DIFERENTE

Goikoak eta behekoak (Valdivia, P., 2010) liburuaren inguruan sortutako proposamen didaktikoa da ondorengoa. Bertan, liburua irakurri ondoren, adin eta maila ezberdinetako haurrekin ipuinean azaltzen diren ideia ezberdinak lantzeko hainbat jarduera proposatzen dira.

https://prezi.com/gf4-efd9ppgg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

La siguiente propuesta didáctica es una serie de actividades creada a partir del libro Goikoak eta behekoak (Valdivia, P., 2010). En ella, se proponen varias actividades para trabajar las diferentes ideas que aparecen en el libro con niños y niñas de diferentes cursos y edades.

https://prezi.com/gf4-efd9ppgg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share